Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 26/03/2022 09:42, số lượt xem: 350

Công anh kéo gió giăng màn,
Bắt trăng thả bát rượu tràn men say.
Lòng anh biển động bấy nay,
Hồn anh say đắm mộng ngày đêm mơ.
Vàng trăng gió ngát hư vô...
Dã tràng se cát cơ hồ nợ duyên.

Hà nội, 2022