Dạo bước xem đời ngập sắc thơ!
Cười vui xướng hoạ biết ai chờ?
Bên trời gửi mộng xây niềm nhớ,
Góc bể trao tình dệt ước mơ.
Tuyết nguyệt nơi nào anh có ngỡ,
Phong hoa chốn nọ chị hay ngờ.
Thương yêu đất mẹ âm thầm nở,
Tết đến xuân về vẫn nhả tơ.

08/01/2022