Cây sữa trước nhà vẫn ngát hương
Trắng cả trời thu một góc đường
Chắc cây còn nhớ chiều thu ấy
Ai gặp ai rồi lại vấn vương...

Ngày xưa tình đẹp tưởng như thơ
Không khỏi ngẩn ngơ lẫn bất ngờ
Cây vẫn là cây chiều hôm ấy,
Chỉ còn ai đó vẫn mộng mơ.

Chuyện tình tuy đẹp vẫn phân ly
Vì sao ai nỡ hỏi làm chi
Xuân, hạ, thu qua, đông lại đến,
Cây vẫn lặng im chẳng hiểu gì.

Rồi một chiều đông cây vẫn đây
Tình tôi còn lại chút thơ ngây
Hương thu còn đó. Chiều thu mất.
Kỉ niệm năm xưa vẫn đong đầy.

Cây sữa trước nhà còn toả hương?
Nắng nhuộm chiều đông lẫn chút buồn
Chỉ còn ai đó len tia nắng,
Nhặt cánh hoa tàn ôm vấn vương.

15/06/2017