Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/12/2016 21:53, số lượt xem: 326

Thích gối đầu lên mây của em
Và hít thật sâu nậm gió hiền
Thơm hương nội cỏ
Thơm hương lúa
Bẽn lẽn eo chiều vừa thả trăng lên...