Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Nhớ (26)
Đăng ngày 26/12/2016 07:45, số lượt xem: 343

chúa
trời phật
thánh thần
anh lạy cả
chẳng vơi thương nhớ chút nào
em vẫn đổ về
như thác lũ
đêm đêm ì ùng
sấm chớp cũ xô nhau...