Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2016 21:54, số lượt xem: 309

nắng rồi mưa
anh đi
con đường thừa một nửa
phía Sầm Sơn ai vừa đốt lửa
cháy doi bờ
cháy cả sóng trong mưa...