Mai anh về vác mảnh trăng quá tuổi
Ra bến sông quê đặt lên thuyền
Chở sang bãi bồi rồi anh quỳ xuống sỏi
Đốt cỏ đồng hong trăng lại sáng lên.