Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Trăng (26) Giai nhân (1) Lãng khách (1)
Đăng ngày 26/07/2019 14:42, số lượt xem: 176

Sương sa dậu cỏ ánh trăng rằm
Xuyên tà áo mỏng thước lưng ong
Tóc biếc buông hờ. Trong mắt lệ
Hoa sầu rơi động mặt nước trong

Giai nhân ta hỏi phương nào tới
Xa tiếng chim đêm, tiếng vọng về
Chân trần em bước trên sỏi lạnh
Má hồng men rượu cạn chén khuya

Nốt đêm nay ở thôi người nhé
Mùa sau cúc nở chẳng còn ta
Vạn dặm đoạn trường trong chớp mắt
Giai nhân từ biệt khách đường xa!

MK
22/7/19