Gửi Văn Viễn

Đôi ta lưu lạc phương Nam này
Trải mấy mùa qua én nhạn bay
Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
Mà ta với người buồn vậy thay

Lòng đắng sá gì muôn hớp rượu
Mà không uống cạn mà không say
Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
áo khinh cừu không ai may

Người giam chí lớn vòng cơm áo
Ta trí thân vào nợ nước mây
Ai biết thương nhau từ buổi trước
Bây giờ gặp nhau trong phút giây

Nợ thế chưa trả tròn một món
Sòng đời thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc, xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay

Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc
Ly tán vì cơn gió bụi này
Người ơi buồn lắm mà không khóc
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy

Vẫn dám tiêu hoang cho đến hết
Ngày mai ra sao rồi hãy hay
Ngày mai có nghĩa gì đâu nhỉ?
Cốt nhất cười vui trọn tối nay


Rẫy ruồng châu ngọc, thù son phấn
Mắt đỏ lên rồi cứ chết ngay
Hỡi ơi Nhiếp Chính mà băm mặt
Giữa chợ ai người khóc nhận thây

Kinh Kha giữa chợ sầu nghiêng chén
Ai kẻ dâng vàng, kẻ biếu tay?
Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự
Giày cỏ gươm cùn ta đi đây

Ta đi nhưng biết về đâu chứ?
Đã đẩy phong yên lộng bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà gọi thế nhân ơi!

Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
Dằn chén hất cao đầu cỏ dại,
Hát rằng phương Nam ta với ngươi.


Ngươi ơi! Ngươi ơi! Hề ngươi ơi!
Ngươi ơi! Ngươi ơi! Hề ngươi ơi!
Ngươi sang bên ấy sao mà lạnh,
Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi...


Đa Kao 1943

Nguồn: Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đề tựa của tác giả

Gửi Văn Viễn

Câu
"Kinh Kha giữa chợ sầu nghiêng chén
Ai kẻ dâng vàng kẻ biếu tay"

Quyển "Thơ & giai thoại Nguyễn Bính" - Vũ Nam, Nhà xuất bản Lao động, 1999 ghi là:
"Kinh Kha quán lạnh sầu nghiêng chén
Ai kẻ dâng vàng ai biếu tay"

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

có bản khác trong tạp chí văn của Trần Đình Vượng (Sài Gòn trước 1975) ghi:

Vẫn dám tiêu hoang cho đến hết
Ngày mai ra sao rồi sẽ hay
Ngày mai sáng lạng màu non nước
Cốt nhất làm sao tự buổi nay

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

thơ hay

mình thích câu
tình đời chưa trả tròn 1 món
sòng đời thua đến trắng hai tay
người ơi buồn lắm mà ko khóc
mà vẫn cười qua chén rượu đầy

54.40
Trả lời
Ảnh đại diện

bài thơ này Nguyễn Bính gửi cho Trúc Khê Ngô Văn Triện

Trúc Khê sinh năm 1901 và mất 1947

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Có cách nào sửa lỗi trong bài

Có cách nào sửa một số lỗi trong bài Hành Phương Nam không nhỉ?
Như các chi tiết: "trói thân" đang hiển thị là "trí thân", "ta với ngươi" chứ không phải "ta với người", "Ngày mai xán lạn màu non nước" chứ không phải "Ngày mai có nghĩa gì đâu nhỉ"...v..v..
Xin cảm ơn!

Sai nhiều quá, tóm lại, nên dùng theo bản này:

Hành Phương Nam

Gửi Văn Viễn

Đôi ta lưu lạc phương Nam này
Trải mấy mùa qua én nhạn bay
Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
Mà ta với ngươi buồn vậy thay

Lòng đắng sá gì muôn hớp rượu
Mà không uống cạn mà không say
Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
Mà áo khinh cừu chưa ai may

Ngươi giam chí lớn vòng cơm áo
Ta trói thân vào nợ nước mây
Ai biết thương nhau từ buổi trước
Bây giờ gặp nhau trong phút giây

Nợ tình chưa trả tròn một món
Sòng đời thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay

Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc
Ly tán vì cơn gió bụi này
Người ơi buồn lắm mà không khóc
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy

Vẫn dám tiêu hoang cho đến hết
Ngày mai ra sao rồi hẵng hay
Ngày mai xán lạn màu non nước
Cốt nhất cười vui trọn tối nay

Rẫy ruồng châu ngọc, thù son phấn
Mắt đỏ lên rồi biết tỉnh say
Hỡi ơi Nhiếp Chính mà băm mặt
Giữa chợ ai người khóc nhận thây

Kinh Kha giữa chợ sầu nghiêng chén
Ai kẻ dâng vàng, kẻ biếu tay?
Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự
Giày cỏ gươm cùn ta đi đây

Ta đi nhưng biết về đâu chứ?
Đã dấy phong yên lộng bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà gọi thế nhân ơi!

Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
Dằn chén hất cao đầu cỏ dại,
Hát rằng phương Nam ta với ngươi.

Ngươi ơi! Ngươi ơi! Hề ngươi ơi!
Ngươi ơi! Ngươi ơi! Hề ngươi ơi!
Ngươi sang bên ấy sao mà lạnh,
Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi.

Đa Kao 1943

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

sai sót

Bạn có thể cho biết tham khảo theo nguồn nào được không? Xin cảm ơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về "Ngày mai xán lạn màu non nước"

Mình cũng thích câu "Ngày mai xán lạn màu non nước" hơn là "Ngày mai có nghĩa gì đâu nhỉ"...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Về bài Hành phương Nam của Nguyễn Bính.

Tôi đã đọc nhiều lần thơ Nguyễn Bính; theo tôi, bài Amahum đưa ra là chính xác nhất!  //B.X.L.//

LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

bình luận thêm

Theo mình thì đáng phải là "trí"chứ không phải là "trói" như ở câu "Ta trói thân..."

"Ánh trăng mờ khuyết gọi đêm tàn
Vu vơ làn gió mãi đi hoang
Thành sương giăng phủ sầu canh vắng
Tâm hồn lãng đãng khói hương tan !"
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Còn mình thích nhất khổ này.

Ta đi nhưng biết về đâu chứ?
Đã dấy phong yên lộng bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà gọi thế nhân ơi!

24.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối