(Tặng cháu Nguyễn Hà Nguyên)

Cháu về thăm ông bà
Gặp bao nhiêu chuyện lạ.

Chợt nhìn thấy con nghé
Cháu gọi: - Ê, trâu con!
Nghé chạy nhảy lon ton
Cháu bảo: - Trâu nhảy xếch!

Khi nhìn thấy con ếch
Cháu bảo: - Chú kễnh con!
Hai mắt ếch mở tròn
Cháu hỏi: - Nhìn gì đấy?

Bỗng nhìn thấy chim gáy
Cháu bảo: - Bồ câu nâu!
Nhác thấy con sâu rau
Cháu reo: - A, tàu hoả!

Chim chào mào lảnh lót
Cháu gọi nhầm: - Hoạ mi!

Lũ bướm vàng bay đi
Đàn chuồn xanh lượn lại
Y như trong huyền thoại
Đêm nào trên ti vi.

Bà quen nói "mô, tê"
Cháu hỏi: - Gì bà nhỉ?
Nhà nội không ngựa tía
Lưng ông làm ngựa phi.

Cháu về thăm ông bà
Gặp bao nhiêu chuyện lạ
Mai, cháu về thành phố
Đem cả vào giấc mơ.


1988