Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2010 19:47, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/11/2011 19:16

山路早行

秋末冬初兩著鞭,
奔馳自我分當然。
可堪絕橙懸岩地,
況復朝雲曉霧天。
山色迷空晴亦雨,
泉聲拍石嚮成川。
間關易使鄉心動,
嶺嶠千重望欲穿。

 

Sơn lộ tảo hành

Thu mạt đông sơ lưỡng trước tiên,
Bôn trì tự ngã phận đương nhiên.
Khả kham tuyệt đắng huyền nham địa,
Huống phục triêu vân hiểu vụ thiên.
Sơn sắc mê không tình diệc vũ,
Tuyền thanh phách thạch hướng thành xuyên.
Gian quan dị sử hương tâm động,
Lĩnh kiệu thiên trùng vọng dục xuyên.

 

Dịch nghĩa

Cuối thu đầu đông, hai lần ra roi
Phận ta rong ruổi là phận đương nhiên
Đã phải chịu đường đất non cao núi dốc
Lại thêm bị cảnh trời mây sớm sương mai
Sắc núi mù mịt tạnh cũng như mưa
Tiếng suối vỗ đá vang thành tiếng sông
Đường đi gập ghềnh dễ khiến chạnh tình quê
Núi non nghìn trùng mắt nhìn thấu qua


Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cuối thu giục ngựa, lại đầu đông
Đành lẽ thân mình, việc ruổi rong
Núi dốc, non cao thừa nếm cảnh
Mây mai mù sớm lại quen vòng
Màu non mờ mịt, mưa như tạnh
Ghềnh đá ì ùm, suối ngỡ sông
Thao thức hồn quê, đường khấp khểnh
Mắt nhìn mong suốt núi muôn trùng


Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hai bận thu đông ngựa thắng yên
Phận ta rong ruổi lẽ đương nhiên
Cheo leo cam chịu đường non hiểm
Mây sớm lại thêm sương móc lên
Sắc núi mịt mờ mưa hoặc tạnh
Suối va đá thể tiếng sông truyền
Ải xa dễ khiến lòng quê dậy
Đỉnh núi ngàn trùng ánh mắt xuyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên yên hai bận thu đầu đông,
Bắt buộc phận ta phải ruổi dong,
Đường đất non cao đi núi dốc,
Lại thêm cảnh sớm trời mây lồng.
Khi mưa tạnh cũng mù màu núi,
Vỗ đá suối khe vang tiếng sông,
Đường hiễm tình quê xui dễ chạnh,
Núi non nghìn dặm mắt xuyên trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời