28/05/2022 01:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn lộ tảo hành
山路早行

Tác giả: Nguyễn Đề - 阮偍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/03/2010 19:47

 

Nguyên tác

秋末冬初兩著鞭,
奔馳自我分當然。
可堪絕橙懸岩地,
況復朝雲曉霧天。
山色迷空晴亦雨,
泉聲拍石嚮成川。
間關易使鄉心動,
嶺嶠千重望欲穿。

Phiên âm

Thu mạt đông sơ lưỡng trước tiên,
Bôn trì tự ngã phận đương nhiên.
Khả kham tuyệt đắng huyền nham địa,
Huống phục triêu vân hiểu vụ thiên.
Sơn sắc mê không tình diệc vũ,
Tuyền thanh phách thạch hướng thành xuyên.
Gian quan dị sử hương tâm động,
Lĩnh kiệu thiên trùng vọng dục xuyên.

Dịch nghĩa

Cuối thu đầu đông, hai lần ra roi
Phận ta rong ruổi là phận đương nhiên
Đã phải chịu đường đất non cao núi dốc
Lại thêm bị cảnh trời mây sớm sương mai
Sắc núi mù mịt tạnh cũng như mưa
Tiếng suối vỗ đá vang thành tiếng sông
Đường đi gập ghềnh dễ khiến chạnh tình quê
Núi non nghìn trùng mắt nhìn thấu qua

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cuối thu giục ngựa, lại đầu đông
Đành lẽ thân mình, việc ruổi rong
Núi dốc, non cao thừa nếm cảnh
Mây mai mù sớm lại quen vòng
Màu non mờ mịt, mưa như tạnh
Ghềnh đá ì ùm, suối ngỡ sông
Thao thức hồn quê, đường khấp khểnh
Mắt nhìn mong suốt núi muôn trùng
Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995
Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đề » Sơn lộ tảo hành