Gió mang bụi đồng hoang qua chòi gác
Mới tháng ba như thu tận biên châu
Nhà dân chúng đất nung cao bằng gối
Xe mui da trên đường trạm ngang đầu
Uống sữa ngựa chưa quen theo tập tục
Chống lạnh căm thường mặc áo dê cừu
Mười năm trải yên hoa thành tử cấm
Qua Vân Sơn ngày ấy tức Ưng Châu

tửu tận tình do tại