Tập thơ 200 truyện ngụ ngôn E-dốp (dịch sang thơ song thất lục bát, NXB Thế giới, 2019).