15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 10:01

閨怨

蘼蕪盈手泣斜暉,
聞道鄰家夫婿歸。
別日南鴻才北去,
今朝北雁又南飛。
春來秋去相思在,
秋去春來信息稀。
扃閉朱門人不到,
砧聲何事透羅幃。

 

Khuê oán

Mi vu doanh thủ khấp tà huy,
Văn đạo lân gia phu tế quy.
Biệt nhật nam hồng tài bắc khứ,
Kim triêu bắc nhạn hựu nam phi.
Xuân lai thu khứ tương tư tại,
Thu khứ xuân lai tín tức hi.
Quynh bế chu môn nhân bất đáo,
Chẩm thanh hà sự thấu la vi.

 

Dịch nghĩa

Lá mi vu đầy trên tay, khóc trong nắng chiều
Nghe nói nhà hàng xóm, chồng đã trở về
Ngày chia tay chim hồng phía nam đã giỏi bay lên bắc
Sáng nay nhạn miền bắc cũng bay về nam
Xuân đến thu đi, nỗi tương tư còn mãi
Thu đi xuân đến, tin tức rất hiếm hoi
Then cài cửa đóng không ai vào được
Vậy cớ gì tiếng đập áo xuyên qua màn lụa đến đây


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Khóc bóng chiều tà, cỏ giữa tay,
Nhà bên chồng đã trở về đây.
Hồng nam lên bắc ngày chia biệt,
Nhạn bắc về nam buổi sớm bay.
Xuân đến thu đi, tin chẳng lại,
Thu đi xuân đến, nhớ còn đầy.
Then cài cửa đóng người không đến,
Hà cớ trong màn vẳng tiếng chày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá trong tay xế chiều ngồi khóc
Nhà gần bên chồng được trở về
Lúc đi hồng cũng bắc quy
Sáng nay miền bắc nhạn về miền nam
Xuân thu đi tương tư còn mãi
Thu xuân về tin lại hiếm hoi
Không ai vào, cửa then cài
Sao âm chày đập vẫn chui qua màn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ thơm tay nắm khóc chiều tà,
Hàng xóm người chồng về lại nhà.
Ngày biệt hồng nam bay giỏi bắc,
Sáng nay nhạn bắc lại nam qua.
Thu đi xuân đến, tương tư mãi,
Xuân đến thu đi, tin vắng hoài.
Cửa đóng then cài không tới được,
Xuyên màn đập áo tiếng vang xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời