05/12/2022 17:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán
閨怨

Tác giả: Ngư Huyền Cơ - 魚玄機

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 10:01

 

Nguyên tác

蘼蕪盈手泣斜暉,
聞道鄰家夫婿歸。
別日南鴻才北去,
今朝北雁又南飛。
春來秋去相思在,
秋去春來信息稀。
扃閉朱門人不到,
砧聲何事透羅幃。

Phiên âm

Mi vu[1] doanh thủ khấp tà huy,
Văn đạo lân gia phu tế quy.
Biệt nhật nam hồng tài bắc khứ,
Kim triêu bắc nhạn hựu nam phi.
Xuân lai thu khứ tương tư tại,
Thu khứ xuân lai tín tức hi.
Quynh bế chu môn nhân bất đáo,
Chẩm thanh hà sự thấu la vi.

Dịch nghĩa

Lá mi vu đầy trên tay, khóc trong nắng chiều
Nghe nói nhà hàng xóm, chồng đã trở về
Ngày chia tay chim hồng phía nam đã giỏi bay lên bắc
Sáng nay nhạn miền bắc cũng bay về nam
Xuân đến thu đi, nỗi tương tư còn mãi
Thu đi xuân đến, tin tức rất hiếm hoi
Then cài cửa đóng không ai vào được
Vậy cớ gì tiếng đập áo xuyên qua màn lụa đến đây

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Khóc bóng chiều tà, cỏ giữa tay,
Nhà bên chồng đã trở về đây.
Hồng nam lên bắc ngày chia biệt,
Nhạn bắc về nam buổi sớm bay.
Xuân đến thu đi, tin chẳng lại,
Thu đi xuân đến, nhớ còn đầy.
Then cài cửa đóng người không đến,
Hà cớ trong màn vẳng tiếng chày.
[1] Một thứ cỏ thơm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngư Huyền Cơ » Khuê oán