Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2007 19:30

情書

飲冰食檗志無功,
晉水壺關在夢中。
秦鏡欲分愁墮鵲,
舜琴將弄怨飛鴻。
井邊桐葉鳴秋雨,
窗下銀燈暗曉風。
書信茫茫何處問,
持竿盡日碧江空。

 

Tình thư

Ẩm băng thực bách chí vô công,
Tấn thủy Hồ quan tại mộng trung.
Tần kính dục phân sầu trụy thước,
Thuấn cầm tương lộng oán phi hồng.
Tỉnh biên đồng diệp minh thu vũ,
Song hạ ngân đăng ám hiểu phong.
Thư tín mang mang hà xứ vấn,
Trì can tận nhật bích giang không.


Bài này còn có tên Thư tình ký Lý Tử Yên 書情寄李子安 (Thư tình gửi Lý Tử Yên).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đã hoài công ngậm băng ăn bách
Mộng du qua sông Tấn ải Hồ
Chim thước trụy gương Tần phân cách
Đàn Thuấn im hồng đã bay cao
Mưa thu dội ngô đồng bên giếng
Gió sớm chao đèn chiếc dưới song
Tin thư không, biết đâu hỏi viếng
Nước trôi suông, ngày hết, ôm cần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngậm băng ăn bách uổng công thôi
Sông Tấn ải Phiên mộng đến rồi.
Đàn Thuấn oán than hồng lả lướt
Gương Tần sầu biệt thước buông rơi.
Lá đồng cạnh giếng mưa thu tạt
Ngọn nến bên song gió sớm dời.
Thư tín mịt mờ đâu để hỏi
Cầm cần sông biếc suốt ngày ngơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chí vô công, uống băng ăn bách
Ải Hồ sông Tấn giấc mộng lành
Gương Tần toan đập vì buồn
Thuấn đàn chơi lộng vì hồng bay đi
Ngô đồng rộn mưa thu trên lá
Đèn bên song mờ gió ban mai
Tin thư mờ mịt hỏi ai
Cầm cần suốt buổi câu hoài bên sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoài công ăn bách ngậm băng,
Ải Hồ sông Tấn mộng trần đi qua.
Gương Tần truỵ thước phân ra,
Hồng bay lộng oán im qua Thuấn Đàn.
Mưa thu dội giếng ngô vàng,
Chao đèn gió sớm mơ màng dưới song.
Biết đâu tin hỏi thư không,
Ôm cần ngày hết nước buồn trôi suông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời