15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2007 19:28

江陵愁望寄子安

楓葉千枝復萬枝,
江橋掩映暮帆遲。
憶君心似西江水,
日夜東流無歇時。

 

Giang Lăng sầu vọng ký Tử An

Phong diệp thiên chi phục vạn chi,
Giang kiều yểm ánh mộ phàm trì.
Ức quân tâm tự Tây giang thuỷ,
Nhật dạ đông lưu vô yết thì.

 

Dịch nghĩa

Lá phong nghìn cành lại vạn cành,
Trên cầu trông thấp thoáng cánh buồm chiều chầm chậm.
Nhớ chàng, lòng như dòng nước sông Tây,
Ngày đêm chảy về đông không bao giờ cạn.


Giang Lăng nay là huyện cùng tên, tỉnh Hồ Bắc. Tử An tức Lý Tử An, làm quan bổ khuyết, là người tình của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lá phong ngàn vạn, vạn ngàn
Cầu chiều lấp cánh buồm mang chút hồng
Nhớ em tim gửi nước sông
Ngày đêm chảy mãi về đông theo người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Nghìn cành phong lại vạn cành phong,
Cánh buồm thấp thoáng bóng chiều buông.
Nhớ chàng, lòng tựa Tây giang ấy,
Chảy mãi về đông chẳng cạn dòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Lá phong vạn nhánh bạt ngàn,
Cánh buồm khuât dưới chiều tàn cầu sông.
Nhớ chàng lòng tựa nước sông,
Tây Giang chảy mãi về đông đêm ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nghìn vạn nhành phong lá lá ngời,
Cầu sông ảnh khuất tối bườm lơi.
Nhớ ai lòng tựa Tây Giang chảy,
Sớm tối đông về chẳng lúc ngơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thương nhiều như lá rừng phong vậy
Chiều ngóng buồm về thấy vắng không
Lòng em xem tựa dòng sông
Ngày đêm tuôn chảy không ngừng nhớ anh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá phong vạn cành lại nghìn cành,
Thấp thoáng cầu chiều buồm chẳng nhanh.
Lòng nhớ như dòng Tây nước chảy,
Ngày đêm không cạn chảy đông thành.

13.00
Trả lời