Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 15:55

江行其二

煙花已入鸕鶿港,
畫舸猶沿鸚鵡洲。
醉臥醒吟都不覺,
今朝驚在漢江頭。

 

Giang hành kỳ 2

Yên hoa dĩ nhập lô tư cảng,
Hoạ khả do duyên Anh Vũ châu.
Tuý ngoạ tỉnh ngâm đô bất giác,
Kim triêu kinh tại Hán giang đầu.

 

Dịch nghĩa

Qua vùng hoa lá và sương khói, tới nơi có nhiều chim cốc,
Thuyền lớn sang trọng lúc còn đang đi ngang bãi sông Anh Vũ.
Say thì nằm, tỉnh thì ngâm thơ, tất cả chẳng nhớ gì cả,
Sáng nay tới đầu sông Hán mới thấy kinh sợ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua sương hoa thuyền vào vùng cốc
Anh Vũ châu thuyền dọc lướt qua
Say hay tỉnh, chẳng nhớ ra
Sáng nay kinh sợ lúc qua giang đầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tới vùng chim cốc vượt hoa sương,
Anh Vũ thuyền sang ngang bãi dương.
Say tỉnh ngâm thơ, đều chẳng nhớ,
Sáng nay sông Hán thấy kinh luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời