05/07/2022 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang hành kỳ 2
江行其二

Tác giả: Ngư Huyền Cơ - 魚玄機

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2014 15:55

 

Nguyên tác

煙花已入鸕鶿港,
畫舸猶沿鸚鵡洲。
醉臥醒吟都不覺,
今朝驚在漢江頭。

Phiên âm

Yên hoa dĩ nhập lô tư cảng,
Hoạ khả do duyên Anh Vũ châu[1].
Tuý ngoạ tỉnh ngâm đô bất giác,
Kim triêu kinh tại Hán giang[2] đầu.

Dịch nghĩa

Qua vùng hoa lá và sương khói, tới nơi có nhiều chim cốc,
Thuyền lớn sang trọng lúc còn đang đi ngang bãi sông Anh Vũ.
Say thì nằm, tỉnh thì ngâm thơ, tất cả chẳng nhớ gì cả,
Sáng nay tới đầu sông Hán mới thấy kinh sợ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua sương hoa thuyền vào vùng cốc
Anh Vũ châu thuyền dọc lướt qua
Say hay tỉnh, chẳng nhớ ra
Sáng nay kinh sợ lúc qua giang đầu
[1] Bãi sông ở bờ bắc Trường Giang, thuộc huyện Hán Dương, tỉnh Hồ Bắc.
[2] Sông bắt nguồn từ núi Phiên Trùng, huyện Ninh Khương, tỉnh Thiểm Tây, chảy hướng đông nam, nhập vào Trường Giang tại huyện Hán Dương, tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngư Huyền Cơ » Giang hành kỳ 2