15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/10/2010 21:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/08/2011 09:46

Tảo khởi khảo trường

Hắc địa liên mang tảo phó trình
Tị phong hãn vũ bất tằng đình
Đầu đương hồng nhật cơ ưng tử
Cước đối do nê thảo dục sinh
Nhậm nhĩ quần văn thần thượng tập
Bằng tha vạn nghị phúc trung hành
Cố nhân bất nhận tân mô dạng
Lập tại bàng biên vấn tính danh

 

Dịch nghĩa

Trời còn tối đất đã vội vàng ra đi
Mũi thở ra gió, mồ hôi như mưa, chưa từng dám nghỉ
Đầu phơi dưới nắng đỏ đến chấy cũng phải chết
Chân vướng bùn cỏ cũng sắp mọc
Mặc cho lũ muỗi tụ tập trên môi
Mặc cho hàng vạn con kiến bò trong bụng
Bạn cũ không nhận ra bộ dạng mới của mình
Đứng bên cạnh hỏi họ tên

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Cất bước từ khi chửa sáng trời
Mũi phùn ra gió mưa mồ hôi
Đầu phơi nắng đỏ chấy hết kiếp
Chân vướng bùn đen cỏ mọc chồi
Mặc sức kiến đàn bò đáy bụng
Thoả lòng muỗi lũ họp trên môi
Bạn xưa chẳng nhận ra mình nữa
Đứng cạnh tên mình hỏi mãi thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Còn tối trời đi ra vội rồi,
Ra hơi mũi thở mướt mồ hôi.
Đầu phơi dưới nắng chấy đều chết,
Chân vướng đầy bùn cỏ mọc chồi.
Vạn kiến mặc cho bò giữa bụng,
Thoả lòng lũ muỗi tụ trên môi.
Bạn xưa không nhận ra mình nữa,
Đứng cạnh bên mình hỏi mãi thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời