16/07/2019 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo khởi khảo trường

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/10/2010 21:33

 

Phiên âm

Hắc địa liên mang tảo phó trình
Tị phong hãn vũ bất tằng đình
Đầu đương hồng nhật cơ ưng tử
Cước đối do nê thảo dục sinh
Nhậm nhĩ quần văn thần thượng tập
Bằng tha vạn nghị phúc trung hành
Cố nhân bất nhận tân mô dạng
Lập tại bàng biên vấn tính danh

Dịch nghĩa

Trời còn tối đất đã vội vàng ra đi
Mũi thở ra gió, mồ hôi như mưa, chưa từng dám nghỉ
Đầu phơi dưới nắng đỏ đến chấy cũng phải chết
Chân vướng bùn cỏ cũng sắp mọc
Mặc cho lũ muỗi tụ tập trên môi
Mặc cho hàng vạn con kiến bò trong bụng
Bạn cũ không nhận ra bộ dạng mới của mình
Đứng bên cạnh hỏi họ tên

Bản dịch (của Bản dịch của Trần Lê Văn)

Cất bước từ khi chửa sáng trời
Mũi phùn ra gió mưa mồ hôi
Đầu phơi nắng đỏ chấy hết kiếp
Chân vướng bùn đen cỏ mọc chồi
Mặc sức kiến đàn bò đáy bụng
Thoả lòng muỗi lũ họp trên môi
Bạn xưa chẳng nhận ra mình nữa
Đứng cạnh tên mình hỏi mãi thôi
Nguồn: Ngô Thì Sĩ (Trần Thị Băng Thanh), NXB Hà Nội, 1987.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Tảo khởi khảo trường