Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 11:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/09/2008 19:05

Ngẫu ngâm kỳ 1

Thuỷ tĩnh vân nhàn tâm diệc hư
Trừng trừng thử lý tựu trung cư
Dĩ kinh niên sự nhất trường mộng
Vị ngộ thời nhân bán bộ thư
Thuỵ nhãn đa nhân khai quyển hậu
Thi hồn thường tại tiễn đăng sơ
Dạ thâm duyệt tận anh hùng phổ
Kỷ độ truỳ hung hận bất như

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Nước lặng, mây nhàn, lòng trống không
Lâng lâng, lý ấy ở bên trong
Người chưa gặp lúc, nửa pho sách
Việc trải bao năm, một giấc mòng
Cuốn sách mở ra mi mắt khép
Hoa đèn mới cắt, hứng thơ rung
Anh hùng, câu chuyện, đêm xem hết
Đấm ngực, sao ta kém lạ lùng!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước mây lặng, lòng trống không,
Lâng lâng, lý ấy ở trong con người.
Nửa pho sách chưa gặp thời,
Bao năm, một giấc mộng đời trải qua
Mở sách mi mắt khép hờ
Hoa đèn mới cắt, hứng thơ rung đùi
Anh hùng, câu chuyện, xem rồi
Đấm ngực, tự hỏi ta thời kém xa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời