26/03/2023 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu ngâm kỳ 1

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 11:05

 

Phiên âm

Thuỷ tĩnh vân nhàn tâm diệc hư
Trừng trừng thử lý tựu trung cư
Dĩ kinh niên sự nhất trường mộng
Vị ngộ thời nhân bán bộ thư
Thuỵ nhãn đa nhân khai quyển hậu
Thi hồn thường tại tiễn đăng sơ
Dạ thâm duyệt tận anh hùng phổ
Kỷ độ truỳ hung hận bất như

Bản dịch của Trần Lê Văn

Nước lặng, mây nhàn, lòng trống không
Lâng lâng, lý ấy ở bên trong
Người chưa gặp lúc, nửa pho sách
Việc trải bao năm, một giấc mòng
Cuốn sách mở ra mi mắt khép
Hoa đèn mới cắt, hứng thơ rung
Anh hùng, câu chuyện, đêm xem hết
Đấm ngực, sao ta kém lạ lùng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Ngẫu ngâm kỳ 1