25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 06:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/05/2012 09:35

庭前池偶興

淺池半頃不盈洿,
好笑風來懶作波。
水爲常渟魚自逸,
溏因有堰草偏多。
醒於見趣何人識,
醉到忘機我奈何。
自信如渠無險阻,
年年湖海飽帆過。

 

Đình tiền trì ngẫu hứng

Thiển trì bán khoảnh bất doanh khoa,
Hảo tiếu phong lai lãn tác ba.
Thuỷ vị thường đình, ngư tự dật,
Đường nhân hữu yển, thảo thiên đa.
Tỉnh ư kiến thú hà nhân thức,
Tuý đáo vong cơ ngã nại hà.
Tự tín như cừ vô hiểm trở,
Niên niên hồ hải bão phàm qua.

 

Dịch nghĩa

Nửa mảnh ao nông, không đầy một vũng
Nực cười khi gió thổi qua, nó không buồn gợn sóng
Nước thường yên lặng, đàn cá được thung thăng
Chung quanh có bờ chắn, cỏ mọc khá xanh tốt
Ai người biết tỉnh táo khi thấy được ý thú trong việc làm
Ta chưa có thể say rượu đến quên cả sự đời
Tin rằng ví không có gì hiểm trở như cái ao này
Thì hàng năm ta sẽ căng buồm đi khắp các biển hồ


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Một vốc không đầy nửa mảnh ao,
Nực cười gió thổi sóng buồn xao.
Cá tung tăng, nước quanh năm lặng,
Cỏ tốt tươi, bờ bốn mặt cao.
Nào kẻ tỉnh khi vui thú nhỉ?
Dễ mình say đến mặc đời sao?
Ví không gì hiểm như ao đó,
Hồ biển năm năm rộng mái chèo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một vũng không đầy nửa mảnh ao,
Nực cười gió thổi chẳng lao xao.
Thung thăng đàn cá lặng yên nước,
Bờ chắn chung quanh cỏ biếc cao.
Ý thú việc làm ai biết tỉnh,
Dễ ta say rượu quên đời sao?
Ví không hiểm trở như ao ấy,
Ta sẽ buồm căng khắp biển hồ.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Một vũng con con, nửa mảnh ao,
Nực cười gió thổi chẳng buồn xao.
Cá nhàn, nước lặng, quanh quanh lặng,
Cỏ tốt, bờ cao, phía phía cao.
Say mặc sự đời ta chẳng nỗi,
Tỉnh hay mọi việc mấy ai nào.
Không gì hiểm trở như ao ấy,
Rong ruổi biển hồ lẽ ngán sao?

13.00
Trả lời