21/06/2021 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đình tiền trì ngẫu hứng
庭前池偶成

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 06:23

 

Nguyên tác

淺池半頃不盈洿,
好笑風來懶作波。
水爲常渟魚自逸,
溏因有堰草偏多。
醒於見趣何人識,
醉到忘機我奈何。
自信如渠無險阻,
年年湖海飽帆過。

Phiên âm

Thiển trì bán khoảnh bất doanh khoa,
Hảo tiếu phong lai lãn tác ba.
Thuỷ vị thường đình, ngư tự dật,
Đường nhân hữu yển, thảo thiên đa.
Tỉnh ư kiến thú hà nhân thức,
Tuý đáo vong cơ ngã nại hà.
Tự tín như cừ vô hiểm trở,
Niên niên hồ hải bão phàm qua.

Dịch nghĩa

Nửa mảnh ao nông, không đầy một vũng
Nực cười khi gió thổi qua, nó không buồn gợn sóng
Nước thường yên lặng, đàn cá được thung thăng
Chung quanh có bờ chắn, cỏ mọc khá xanh tốt
Ai người biết tỉnh táo khi thấy được ý thú trong việc làm
Ta chưa có thể say rượu đến quên cả sự đời
Tin rằng ví không có gì hiểm trở như cái ao này
Thì hàng năm ta sẽ căng buồm đi khắp các biển hồ

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Một vốc không đầy nửa mảnh ao,
Nực cười gió thổi sóng buồn xao.
Cá tung tăng, nước quanh năm lặng,
Cỏ tốt tươi, bờ bốn mặt cao.
Nào kẻ tỉnh khi vui thú nhỉ?
Dễ mình say đến mặc đời sao?
Ví không gì hiểm như ao đó,
Hồ biển năm năm rộng mái chèo.
Nguồn:
1. Thơ văn Ngô Thì Nhậm, NXB Văn học, 1978
2. Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Đình tiền trì ngẫu hứng