答和少芝新月戲作寄女醫

望穿缺處世間奇,
堪羨騷翁大眼姿。
二七鍊成丹桂後,
十全大補月中醫。

 

Đáp hoạ Thiếu Chi “Tân nguyệt hý tác ký nữ y”

Vọng xuyên khuyết xứ thế gian kỳ,
Kham tiện tao ông đại nhãn ti (tư).
Nhị thất luyện thành đơn quế hậu,
Thập toàn đại bổ nguyệt trung y.

 

Dịch nghĩa

Thông thấu chỗ khuyết, đáng gọi là người kỳ lạ trên thế gian
Chỉ có ông là người tao nhã, có tầm nhìn rộng, mới làm được việc đó
Sau ngày mồng bảy tháng bảy, quế đỏ luyện thành
Thì có đủ thuốc mà bổ thang Thập toàn đại bổ cho trăng thì đến giữa tháng trăng tròn đầy không còn chỗ khuyết nữa


Bài xướng xem trong mục tác giả Hồ Đắc Hiệp 胡得合 hiệu Thiếu Chi 少芝.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Chỉ có tao ông đại nhãn quan
Nhìn xuyên chỗ khuyết hơn thế gian
Chờ xong quế đỏ sau song thất
Giữa tháng cho trăng uống thập toàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thông xuyên chỗ khuyết thế gian hay,
Chỉ có tao ông làm việc nầy.
Quế đỏ luyện thành bảy tháng bảy,
Bổ thang thuốc bổ trăng tròn đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời