27/05/2022 08:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp hoạ Thiếu Chi “Tân nguyệt hý tác ký nữ y”
答和少芝新月戲作寄女醫

Tác giả: Nữ y Quít

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/02/2019 12:21

 

Nguyên tác

望穿缺處世間奇,
堪羨騷翁大眼姿。
二七鍊成丹桂後,
十全大補月中醫。

Phiên âm

Vọng xuyên khuyết xứ thế gian kỳ,
Kham tiện tao ông đại nhãn ti (tư).
Nhị thất luyện thành đơn quế hậu,
Thập toàn đại bổ nguyệt trung y.

Dịch nghĩa

Thông thấu chỗ khuyết, đáng gọi là người kỳ lạ trên thế gian
Chỉ có ông là người tao nhã, có tầm nhìn rộng, mới làm được việc đó
Sau ngày mồng bảy tháng bảy, quế đỏ luyện thành
Thì có đủ thuốc mà bổ thang Thập toàn đại bổ cho trăng thì đến giữa tháng trăng tròn đầy không còn chỗ khuyết nữa

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Chỉ có tao ông đại nhãn quan
Nhìn xuyên chỗ khuyết hơn thế gian
Chờ xong quế đỏ sau song thất
Giữa tháng cho trăng uống thập toàn
Bài xướng xem trong mục tác giả Hồ Đắc Hiệp 胡得合 hiệu Thiếu Chi 少芝.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nữ y Quít » Đáp hoạ Thiếu Chi “Tân nguyệt hý tác ký nữ y”