Tiếp được giai âm ngày chửa tắt
Biết anh ngàn dặm mộng tìm nhau
Thơ truyền phương cảo ngờ vừa viết
Ngâm nhắc mai hoa đã thuộc làu
Việc lắm, sa đà quên cựu ước
Tình thâm tin tức gửi Hoàng châu
Hãy về đúng dịp vui xuân mới
Người đón hương thơm đẫm mái đầu

tửu tận tình do tại