Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tống Liêm (2 bài)
- Cố Anh (1 bài)
- Cố Đức Huy (3 bài)
- Lưu Cơ (19 bài)
- Quách Dực (10 bài)
Tạo ngày 30/11/2018 16:20 bởi tôn tiền tử
Nạp Tân 納新 (1309-1368) là thi nhân đời Nguyên, vốn tên là Nãi Hiền 迺賢, tự Dịch Chi 易之, hiệu Hà Sóc ngoại sử 河朔外史, gốc là họ Cát La Lộc người Đột Quyết đã mấy đời ở phía tây Kim Sơn (nay là núi A Nhĩ Thái ở đông bắc Tân Cương), sau ngụ cư ở Nam Dương (nay thuộc Hà Nam). Ông theo anh làm quan ở Giang Chiết, định cư ở đất Ngân (nay thuộc Chiết Giang), từng làm sơn trưởng thư viện Đông Hồ. Năm Chí Chính đời Nguyên Thuận Đế, được tiến cử làm chức Hàn lâm biên tu, sau tham gia quản lý việc quân của Tang Kha Thất. Mất trong quân. Tác phẩm có Kim Đài tập.