無題其一

高嶺晴光瞻藹藹,
遠峯曙色覩蒼蒼。
白雲出峝須臾散,
綠樹平鋪綺苔長。

 

Vô đề kỳ 1

Cao lĩnh tình quang chiêm ái ái,
Viễn phong thự sắc đổ thương thương.
Bạch vân xuất động tu du tán,
Lục thụ bình phô ỷ đài trường.

 

Dịch nghĩa

Núi cao ánh sáng tạnh ráo trông ra đầy dẫy
Non xa màu sáng trông thấy xanh xanh
Mây trắng ra khỏi động tan trong phút chốc
Cây xanh phô ra nơi đất bằng rêu cũng dài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo

Trời quang núi dựng tầng tầng
Non xa một dải xanh dần dần xanh
Rời hang mây trắng tan nhanh
Đất bằng hiện rõ cây xanh rêu dài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tân Lĩnh

Núi cao lớp lớp bên nhau
Non xa hửng sáng một màu thanh thanh
Mây rời khỏi động tan nhanh
Rêu dài cùng với cây xanh phô bày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thanh Thọ

Trời quang rực rỡ núi cao
Non xa hừng sáng sắc màu xanh xanh
Mây ra khỏi động tan nhanh
Cây im phô sắc long lanh rêu dài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng tạnh núi cao trông dẫy đầy,
Non xa màu sáng thấy xanh dầy.
Tan nhanh khỏi động làn mây trắng,
Trên đất phô xanh rêu với cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời