Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: nhà nông (79)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2014 04:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/03/2017 08:52

為農吟

前宵咸喜濟時霖,
繼此連連細細斟。
凜冽冬中之順厚,
畯巡田上恐寒侵。
衣溫念織存餘意,
食飽思農動我心。
稼穡艱難從古重,
無時不以舉為吟。

 

Vị nông ngâm

Tiền tiêu hàm hỷ tế thời lâm,
Kế thử liên liên tế tế châm.
Lẫm liệt đông trung chi thuận hậu,
Tuấn tuần điền thượng khủng hàn xâm.
Y ôn niệm chức tồn dư ý,
Thực bão tư nông động ngã tâm.
Giá sắc gian nan tòng cổ trọng,
Vô thời bất dĩ cử vi ngâm.

 

Dịch nghĩa

Đêm trước mọi người đều mừng trận mưa cứu mùa màng,
Tiếp đó hạt mưa nối nhau rơi rả rích.
Trong mùa đông lạnh lẽo mà mưa như thế thì biết là thời tiết thuận lợi,
Người nông dân lội bì bõm trên ruộng, sợ e bị nhiễm lạnh.
Mặc ấm phải nhớ đến người dệt vải, đó là điều còn mãi trong ý ta,
Ăn no phải nghĩ đến người làm ruộng, đó là điều làm cảm động đến lòng ta.
Nỗi gian nan trong chuyện cấy gặt, từ xưa vốn được coi trọng,
Không lúc nào ta không đem nỗi gian nan ấy cất lên thành khúc ngâm.


Bài thơ được viết năm Nhâm Thìn 1832. Khoảng năm 1942, Paul Boudet, một học giả Pháp đã có dịp vào trong hoàng cung Huế để khảo sát các tư liệu lịch sử, đã chụp được ảnh bản thủ bút của bài thơ này và cho đăng tấm ảnh ấy kèm theo bài viết của ông trên Bulletin des Amis du Vieux Hué, số 3, tháng 7-9 năm 1942.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Thuận An

Đêm qua mừng trận mưa rào,
Từng cơn rả rích rót vào canh thâu.
Rét đông mưa giúp hoa màu,
Sợ ai ì oạp ruộng sâu lạnh lùng.
Ấm người, thợ dệt góp công,
No lòng, ta nhớ nhà nông muôn phần.
Bao giờ tôn trọng nông dân,
Ngâm nga ta đã mấy lần vì ai.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đêm qua hớn hở bởi mưa dầm
Tí tách rơi thêm, ruộng nước trầm
Giữa rét lâm râm hầm lúa khoẻ
Trên đồng bì bõm lạnh da thâm
Áo hoa - thợ dệt, ơn ghi dạ
Cơm ngọt - nhà nông, nghĩa tạc tâm
Cày cấy gian nan mình phải trọng
Xin cùng trải dạ một bài ngâm.

Đất Văn Lang
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản chữ Hán để tham khảo

Vị nông ngâm

Tiền tiêu hàm hỷ tế thời lâm,
Kế thử liên liên tế tế châm.
Lẫm liệt đông trung chi thuận hậu,
Tuấn tuần điền thượng khủng hàn xâm
Y ôn niệm chức tồn dư ý,
Thực BÃO tư nông động ngã tâm.
Giá sắc gian nan tòng cổ trọng,
Vô thời bất dĩ cử vi ngâm.

為 農 吟
前 宵 咸 喜 濟 時 霖
繼 此 連 連 細 細 斟
凜 冽 冬 中 之 順 厚
畯 巡 田 上 恐 寒 侵
衣 溫 念 織 存 餘 意
食 飽 思 農 動 我 心
稼 穡 艱 難 從 古 重
無 時 不 以 舉 為 吟

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đêm qua mưa cứu cả mùa vui
Kế tiếp trận này rả rích rơi
Đông rét mà mưa thời tiết thuận
Lo dân lội ruộng lạnh xâm thôi
Ấm ơn người dệt ta thường nghĩ
No nhớ nông phu lòng chẳng nguôi
Cấy gặt gian nan xưa vẫn trọng
Ngâm nga làm khúc mãi muôn thời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mừng đêm trước cứu mùa mưa lớn
Tiếp nhiều cơn rả rích mưa rơi
Mùa đông lạnh lẽo khắp nơi
Mà mưa như thế tiết giời thuận ha!

Lội bì bõm dân ta trên ruộng
Sợ nhiễm lạnh ta luống lo âu
Ơn người dệt vải là câu
Mỗi khi mặc ấm trong đầu ta ghi

Ta cảm động cũng vì tất cả
Những nông dân vất vả lần quanh
Ăn no mà dạ chẳng đành
Thường mang nỗi ấy cất thành khúc ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm qua mừng quá trận mưa rào,
Rả rích canh thâu mưa rót vào.
Lạnh lẽo mưa đông thời tiết thuận,
Nông dân bì bõm nhiễm hàn cao!
Nhớ người dệt vải khi ta ấm,
Nghĩ cảnh ăn no nông nghiệp lao.
Cấy gặt gian nan xưa vốn trọng,
Khúc ngâm nỗi nhọc chẳng ngưng nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời