登調御塔

巍峨寶塔據山巔,
十級而登豈倦焉。
四面遐觀臨大地,
三層敲矗立中天。
永留調御千秋在,
常轉法輪萬古傳。
內典未諳通妙諦,
善心充擴悟真詮。

 

Đăng Điều Ngự tháp

Nguy nga bảo tháp cứ sơn điên,
Thập cấp nhi đăng khởi quyện yên.
Tứ diện hà quan lâm đại địa,
Tam tằng xao súc lập trung thiên.
Vĩnh lưu Điều Ngự thiên thu tại,
Thường chuyển pháp luân vạn cổ truyền.
Nội điển vị am thông diệu đế,
Thiện tâm sung khoách ngộ chân thuyên.


Bài thơ được khắc trên văn bia chùa Thánh Duyên toạ lạc trên núi Thuý Vân, gần cửa biển Tư Hiền cách thành phố Huế khoảng 40km về phía nam. Chùa do vua Minh Mạng (1820-1840) vẽ kiểu xây dựng, khánh thành vào mùa xuân năm Đinh Dậu (1837).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Vòi vọi đầu non tháp báu phơi,
Trèo lên mười bậc khoẻ như chơi.
Bốn bề trông rộng mênh mông đất,
Ba bậc vươn cao bát ngát trời.
Điều Ngự nghìn năm còn đứng mãi,
Pháp luân muôn thủa vẫn quay vời.
Xem kinh diệu đế dù chưa tỏ,
Lòng thiện tràn dâng đã rõ mười.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đỉnh núi nguy nga bảo tháp đầu,
Trèo lên mười bậc mỏi không đâu?
Bốn bề trông xuống rộng xa đất,
Ba bậc vươn cao vút tận trời.
Điều Ngự nghìn năm tồn tại mãi,
Pháp luân muôn thủa vẫn quay hoài.
Xem kinh diệu đế dù chưa hiểu,
Rộng mở thiện tâm thật rõ mười.

25.00
Trả lời