29/07/2021 12:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề kỳ 1
無題其一

Tác giả: Minh Mệnh hoàng đế - 明命皇帝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/03/2020 20:01

 

Nguyên tác

高嶺晴光瞻藹藹,
遠峯曙色覩蒼蒼。
白雲出峝須臾散,
綠樹平鋪綺苔長。

Phiên âm

Cao lĩnh tình quang chiêm ái ái,
Viễn phong thự sắc đổ thương thương.
Bạch vân xuất động tu du tán,
Lục thụ bình phô ỷ đài trường.

Dịch nghĩa

Núi cao ánh sáng tạnh ráo trông ra đầy dẫy
Non xa màu sáng trông thấy xanh xanh
Mây trắng ra khỏi động tan trong phút chốc
Cây xanh phô ra nơi đất bằng rêu cũng dài

Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo

Trời quang núi dựng tầng tầng
Non xa một dải xanh dần dần xanh
Rời hang mây trắng tan nhanh
Đất bằng hiện rõ cây xanh rêu dài
Nguồn: Lăng của Hoàng đế Minh Mạng, Mai Khắc Ứng, Hội Sử học Việt Nam và Hội Sử học Thừa Thiên Huế, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Mệnh hoàng đế » Vô đề kỳ 1