Núi cao lớp lớp bên nhau
Non xa hửng sáng một màu thanh thanh
Mây rời khỏi động tan nhanh
Rêu dài cùng với cây xanh phô bày


Nguồn: Lăng của Hoàng đế Minh Mạng, Mai Khắc Ứng, Hội Sử học Việt Nam và Hội Sử học Thừa Thiên Huế, 1993