Mùa xuân những cặp mắt biếc xanh
Dịu dàng ngước lên từ thảm cỏ.
Hoa tím mến thương ơi, hoa nở
Và nói lời từ biệt với thảo nguyên.

Nhẹ hái những cánh hoa, ta mơ mộng...
Vẳng tiếng hoạ mi ca trong rừng vắng...
Ai đã kể mà sao chim lại biết,
Trái tim ta đang giấu ước mơ gì?

Mọi mộng tưởng với mọi nghĩ suy
Ta muốn giấu mà chim ca vang hết,
Khiến cả khu rừng xuân đều biết,
Còn đâu của riêng ta bí mật dịu êm...