72.43
7 bài trả lời: 5 bản dịch, 2 thảo luận
3 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 04/09/2007 06:38

041

古池や
蛙飛び込む
水の音


Phiên âm:

Furuikeya
Kawazu tobikomu
Mizu no oto

(In trong tập Xuân nhật, 1686)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhật Chiêu

Ao cũ
Con ếch nhảy vào
Vang tiếng nước xao.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
93.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bổ sung

Cho em bổ sung: Bản dịch trên là của Nhật Chiêu.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Thuỷ Giang

Hãy nghe! Con ếch
Đang nhảy vào cảnh lặng im
Của cái ao xưa!

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
31.00
Trả lời
Ảnh đại diện

041

Mảnh ao tù
Con ếch nhảy
Tiếng nước vang

Con thuyền bạt sóng
42.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ao cũ gương nước lặng
Chợt đâu ếch nhảy vào làm vỡ
Tiếng nước vẳng thinh không.

43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Con ếch
Nhảy xuống ao tù.
Tiếng nước té.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Cái ao chuôm
Một chú ếch lao vào
Uôm!

21.00
Trả lời