Súng dài năm thước hiên ngang
Đẹp thay nắng rọi thao trường ban mai
Chị em Trung Quốc mới tài
Hồng trang chẳng thích, thích đời võ trang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)