29/01/2023 14:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị nữ dân binh đề chiếu
為女民兵題照

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2008 21:44

 

Nguyên tác

颯爽英姿五尺槍,
曙光初照演兵場。
中華兒女多奇志,
不愛紅裝愛武裝。

Phiên âm

Táp sảng anh tư ngũ xích thương
Thự quang sơ chiếu diễn binh trường
Trung Hoa nhi nữ đa kỳ chí
Bất ái hồng trang, ái võ trang

Bản dịch của Xuân Thuỷ

Súng dài năm thước hiên ngang
Đẹp thay nắng rọi thao trường ban mai
Chị em Trung Quốc mới tài
Hồng trang chẳng thích, thích đời võ trang
Ngày 2-7-1961.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Vị nữ dân binh đề chiếu