Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: Nam Kinh (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2019 17:21

占領南京

鍾山風雨起蒼黄,
百萬雄師過大江。
虎踞龍盤今勝昔,
天翻地覆慨而慷。
宜將剩勇追窮寇,
不可沽名學霸王。
天若有情天亦老,
人間正道是滄桑。

 

Chiếm lĩnh Nam Kinh

Chung Sơn phong vũ khởi thương hoàng,
Bách vạn hùng sư quá Đại Giang.
Hổ cứ long bàn kim thắng tích,
Thiên phiên địa phúc khái nhi khang.
Nghi tương thặng dũng truy cùng khấu,
Bất khả cô danh học Bá Vương.
Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão,
Nhân gian chánh đạo thị thương tang.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió giăng mưa giật Chung San,
Hùng binh trăm vạn vượt tràn qua sông.
Hổ ngồi rồng cuộn chiếm xong,
Hiên ngang đất ngả trời long đì đùng.
Thừa thắng đuổi giặc tận cùng,
Mua danh đừng học tôn sùng Bá Vương.
Trời kia có mắt làm gương,
Đến ngày chánh đạo tang thương đổi đời.

tửu tận tình do tại
63.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Về bài thơ

Đây chính là bài thơ Nhân dân giải phóng quân chiếm lĩnh Nam Kinh 人民解放軍佔領南京 đã có trong nhóm “Mao chủ tịch thi từ”.

15.00
Trả lời