07/12/2021 08:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếm lĩnh Nam Kinh
占領南京

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2019 17:21

 

Nguyên tác

鍾山風雨起蒼黄,
百萬雄師過大江。
虎踞龍盤今勝昔,
天翻地覆慨而慷。
宜將剩勇追窮寇,
不可沽名學霸王。
天若有情天亦老,
人間正道是滄桑。

Phiên âm

Chung Sơn[1] phong vũ khởi thương hoàng[2],
Bách vạn hùng sư quá Đại Giang[3].
Hổ cứ long bàn[4] kim thắng tích,
Thiên phiên địa phúc khái nhi khang.
Nghi tương thặng dũng truy cùng khấu,
Bất khả cô danh học Bá Vương[5].
Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão,
Nhân gian chánh đạo thị thương tang.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió giăng mưa giật Chung San,
Hùng binh trăm vạn vượt tràn qua sông.
Hổ ngồi rồng cuộn chiếm xong,
Hiên ngang đất ngả trời long đì đùng.
Thừa thắng đuổi giặc tận cùng,
Mua danh đừng học tôn sùng Bá Vương.
Trời kia có mắt làm gương,
Đến ngày chánh đạo tang thương đổi đời.
[1] Tức Tử Kim sơn 紫金山, nằm phía đông Nam Kinh, thủ phủ của Trung Hoa dân quốc.
[2] Khẩn cấp, nhanh nhẹn.
[3] Sông Dương Tử. Quân ba mặt tây, đông, bắc vượt Đại Giang đánh Nam Kinh.
[4] Nói địa thế của Nam Kinh (Kiến Nghiệp cũ) là đất của đế vương. Xưa Khổng Minh qua Đông Ngô thấy địa thế của Kiến Nghiệp khen rằng: “Chung Sơn long bàn (rồng cuộn), Thạch Đầu hổ cứ (cọp ngồi), thử đế vương chi trạch” 鍾山龍盤,石頭虎踞,此帝王之宅.
[5] Tức Sở Bá Vương Hạng Vũ. Ý câu này là không thể mua danh anh hùng như Hạng Vũ tha cho Lưu Bang khi Lưu Bang còn yếu, để sau nầy Lưu Bang quân đông thế mạnh phản kích tiêu diệt Hạng Vũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Chiếm lĩnh Nam Kinh