Ngọc lan vàng rộ trước sân nhà
Toả ngát thơm lừng khắp cõi xa
Râm mát tàn che người vãn đáo
Dịu lòng bao kẻ khách tình đa

Hương thầm thoang thoảng hạ rồi thu
Nhành lá xôn xao khẽ tiếng gù
Chim gáy bên nhà xem nhuỵ nở
Cũng chờ thưởng thức nụ hoa nhu

Đêm về phảng phất mấy làn hương
Đi dưới trăng thanh gặp má hường
Mùi của ngọc lan hay khách lữ
Dẫu là ai mặc cũng tơ vương!

Tuy Hoà, 25/5/15