Giao mùa cảnh vật trải miên man
Ríu rít tầng không sếu gọi đàn
Tiễn hạ lưa thưa bàng lá đỏ
Đón thu rực rỡ cúc hoa vàng
Long lanh đáy nước con thuyền rạn
Đủng đỉnh đầu non ánh nhật tàn
Nắng nhạt chiều buông lành lạnh gió
Sóng lăn tăn gợn khói sương tràn.

Tuy Hoà, 19/7/2017