Sắc màu lam khói dệt đường mơ
Vàng võ rừng thu bóng nhạn mờ
Xanh ngắt mây bay làn gió đợi
Hồng phai bướm lượn nụ hoa chờ
Cõi tình đương mở còn xao xuyến
Bể ái vừa khơi lại thẩn thờ
Gặp gỡ đôi lần nhưng ngại nói
Cũng đành duyên phận kiếp tằm tơ.

Tuy Hoà, 31/7/2017