Thiếu nữ bờ ao tắm nắng trời
​Thu chiều rạo rực hứng tình khơi
Đen tuyền suối tóc hương còn đượm
Đỏ lựng má đào sắc chửa vơi
Lụa áo hững hờ tô nếp nổi
Lãnh quần hênh hớ vẽ lằn cơi
Màu da như tuyết càng mê mẩn
Đổ quán xiêu đình chứ chẳng chơi!

Tuy Hoà, 22/7/2017