Kết tụ bao lâu rồi
Sao thân ta nặng vậy
Thôi đành rơi xuống đây
Cho nhân gian buồn dỗi

Hạt nào rơi rất vội
Lộp độp trên mái nhà
Hạt bay phía bờ xa
Ồn ào và mạnh mẽ

Ta tuôn như sức trẻ
Từng cơn lại từng cơn
Có biết ai giận hờn
Mưa chi mà dai thế

Hạ hạn khô không nhớ
Chăm tưới cho mùa màng
Đợi đến thu đông sang
Tuôn đổ hoài không ngớt

Những cơn mưa bất chợt
Chiều thu thú vị thay
Chứ tầm tã đêm ngày
Ai cũng cầu ngưng nghỉ

Ta thân bất vô kỷ
Khởi thuỷ tự ngàn xưa
Luân chuyển theo bốn mùa
Làm sao mà thay đổi

Thế nhân đừng giận vội
Phải yêu lấy màu xanh
Môi trường giữ trong lành
Thời thiên nhiên đâu nghiệt!

Tuy Hoà, 02/12/2016