Thiên hạ chờ mong thấy một lần.
Tháng Mười âm lịch đón siêu trăng
Ô kìa, mới nhú to to thế!
A há, lên cao nhỏ nhỏ dần!
Mấy thuở nguyệt rằm phô dáng ngọc
Ít lần xuân nữ lộ ngà thân
Trời đêm nhộn nhịp người chiêm ngắm
Cảnh sắc về khuya quá tuyệt trần!

Tuy Hoà, 14/11/2016 (Rằm tháng Mười, Bính Thân)