Tuyết rơi sưởi ấm xóm làng
Bên ngoài cửa sổ gió đang chuyển mình

Cái tai tri kỷ, bình minh
Lò rèn luyện thép lung linh lửa hồng

Bao nhiêu công cụ nhà nông
Thuận tay chế tạo góp công cho người

Tuyết mang nhàn rỗi trên đời
Chia đều cho mỗi con người chờ mong

Bầu trời cái túi không dùng
Chở đầy lương thực, ước mong mọi nhà

Những miền người chết đi qua
Con đường phải tới dù xa hay gần


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)