Lễ xuân ôm bó hoa hồng
Ai tìm tên bạn ở trong mệnh này

Đầu xuân phong cảnh đẹp thay
Nắng xuân tràn ngập cả ngày lung linh

Cảnh kia chẳng giấu được hình
Ngôi sao đều có của mình mắt tai

Phố phường có chuyện không hay
Thì giờ khắc ấy dừng ngay ra ngoài

Khắp nơi cuộc sống đua đòi
Ngày xưa bạn vốn là người khác nay

Ly không lại ngỡ đang đầy
Không ai muốn chạm ly này cùng ta!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)