Tháng bảy cây hoè già trổ hoa
Hương thơm nồng ấm toả chan hoà
Nhưng tôi biết cuối cùng vẫn có
Ngưng đọng trên cây giọt lệ nhoà

Tháng bảy tiếng ve hát ngập tràn
Khúc ca đau khổ cất râm ran
Nhưng tôi biết cuối cùng vẫn có
Những tiếng lặng im trong giá hàn

Tháng bảy nhiều gió lại lắm mưa
Những tay gỗ mục xoè ô trắng
Nhưng tôi biết cuối cùng vẫn có
Một khối tử vong lặng lẽ đưa

Tháng bảy - bản tin trống rỗng thay
Ghim trên tấm lịch mỏng manh này
Không là khởi sự cho thời vụ
Chẳng phải cáo chung của một ngày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)